ลำพูนเข้ม !! จัดดื่มเหล้าท้ายรถเจอจับ สุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

วันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 18.00-23.00 น. ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ (ศปก.อ.) อำนวยการโดย นายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอเมืองลำพูน ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ ได้สั่งการให้ ชุดปฏิบัติการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ (ศปก.อ.) ชุดปฏิบัติการพิเศษปกครองอำเภอเมืองลำพูน “บัวขาว” นำโดย นายประกอบ ยอดยา ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ,น.ส.ณัฎฐรินทร์ วีระกิตติ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง ,ว่าที่ ร.ต.ตรีพิพัฒน์ พงษ์อมรพรหม ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง สมาชิก อส.อ.เมืองลำพูน ที่ 1 ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.นิคมอุตสาหกรรม กำนันตำบลศรีบัวบาน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ได้ออกตรวจตรา ลาดตระเวนรักษาความสงบเรียบร้อย และบังคับใช้กฎหมายตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เพื่อป้องกันมิให้มีการมั่วสุม ชุมนุม หรือกระทำกิจกรรมใดที่สุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยได้ดำเนินการดังนี้

  1. ลาดตระเวนบริเวณ พื้นที่อ่างเก็บน้ำวังชมพู ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือลำพูน โดยชุดเจ้าหน้าที่ได้จับกุมตัว ผู้ลักลอบดื่มสุราท้ายรถ บริเวณริมถนนใกล้พื้นที่อ่างเก็บน้ำวังชมพู ตำบลศรีบัวบาน จำนวน 2 คัน คันละ 2 คน (อยู่คนละบริเวณ) รวมผู้ต้องหา 4 คน จึงควบคุมตัวบันทึกจับกุมพร้อมของกลาง นำส่ง พงส.สภ.นิคมฯ ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
  2. เข้าตรวจสอบร้านขายของชำ (เหล้าตอง) หมู่ที่ 5 ตำบลศรีบัวบาน พบว่ามีมีกลุ่มบุคคลนั่งรวมกลุ่มเพื่อดื่มเครื่องดื่มแอลกฮอลล์ (เบียร์) จำนวน 4 คน ส่งเสียงดังจากบริเวณร้านค้าจำหน่ายเหล้าตอง พบนางกรรณิกา (ทราบชื่อภายหลัง) ได้แสดงตนเป็นเจ้าของร้านเหล้าตอง และรับว่าตนได้เปิดร้านขายของชำ และขายเหล้าตอง โดยได้นำเครื่องดื่มแอลกฮอล์เบียร์ นำมาจำหน่ายให้กับกลุ่มบุคคลดังกล่าวจริง จากนั้นเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมได้ทำการตรวจสอบบุคคลทั้ง 4 พบว่าบุคคลทั้งหมดได้มีการล้อมวงในระยะใกล้ชิดกัน แออัด ในลักษณะเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เพื่อดื่มสุราภายในร้าน มีการปิดไฟเพื่ออำพรางตัว หลบการมองเห็นจากบุคคลอื่น สอบถามบุคคลทั้งหมดรับว่าได้มาทำการซื้อเบียร์ภายในร้านขายเหล้าตอง แล้วมารวมกลุ่มกันแอบนั่งดื่มกินภายในร้าน โดยบุคคลทั้งหมดมิใช่ญาติ หรือมีสถานที่พักอยู่ภายในร้านดังกล่าว เจ้าหน้าที่พิจารณาแล้วเห็นว่าการกระทำดังกล่าว เป็นการมั่วสุมชุมนุม เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019

2.1 แจ้งข้อกล่าวหา ผู้ต้องหาที่ 1 (เจ้าของร้าน) ฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ที่ 46/2564 ลงวันที่ 27 เมษายน 2564 เรื่อง ปิดสถานที่ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่จังหวัดลำพูน เป็นการชั่วคราว (เพิ่มเติม)

2.2 แจ้งข้อกล่าวหา ผู้ต้องหาที่ 2 – 4 ฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ที่ 39/2564 เรื่อง การห้ามชุมนุม การทำกิจกรรม การมั่วสุม ณ ที่ใดๆ ในสถานที่แออัด หรือในสถานที่อื่นใด ในลักษณะเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่จังหวัดลำพูน

จึงได้ทำการควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมด พร้อมของกลาง นำตัวส่ง พงส. สภ.นิคมฯ เพี่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น