วัดพระธาตุดอยคำ เชียงใหม่ ประกาศ’งด’จัดงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุ ประจำปี 2564

วัดพระธาตุดอยคำ เชียงใหม่ ประกาศ’งด’จัดงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุ ประจำปี 2564 เนื่องด้วยสถานการณ์ การแพร่ระบาดโควิด-19 และจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีมาตราการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ทำให้สถานที่ปฏบัติธรรม วัด มีการจำกัดจำนวนคนเข้าร่วมงาน ต้องมีการงดกิจกรรมที่อาจเกิดการแออัด
วัดพระธาตุดอยคำ เชียงใหม่ จึงประกาศ’งด’จัดงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุ ประจำปี 2564ที่กำหนดการเดิมจะจัดขึ้นระหวางวันที่ 2-3 มิถุนายน 2564 ซึ่งปกติประเพณีสรงน้ำพระธาตุ วัดดอยคำ จัดอย่างยิ่งใหญ่ทุกปี แต่วัดยังเปิดให้ประชาชนมากราบไหว้ ได้ตั้งแต่ 7.30 – 19.00 น. ซึ่งวัดพระธาตุดอยคำ เมืองแม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เป็นวัดชื่อดังของเชียงใหม่ ที่มีนักท่องเที่ยวและประชาชน รวมทั้งผู้นิยมชื่นชอบการเสี่ยงโชค ได้เดินทางมาขอพรพระเจ้าทันใจอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่วนมากจะขอเรื่องโชคลาภ สมหวังจากเลขหวย และส่วนใหญ่ก็สมหวังตามที่ขอพรไว้ เริ่มบนบานศาลกล่าว ดอกมะลิ ตั้งแต่ 50 พวงขึ้นไป (ความเชื่อส่วนบุคคล)

ร่วมแสดงความคิดเห็น