ปภ.รายงานเกิดวาตภัยในพื้นที่ 8 จังหวัด คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด – เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย

วันที่ 3 พ.ค. 64 เวลา 09.30 น. รายงานในรอบ 24 ชม. ที่ผ่านมาเกิดวาตภัยในพื้นที่ 8 จังหวัด ได้แก่ กำแพงเพชร ลำปาง ลำพูน สุรินทร์ สุพรรณบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และสุราษฎร์ธานี รวม 15 อำเภอ 25 ตำบล
37 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหาย 93 หลัง ส่วนตั้งแต่วันที่ 1 – 3 พ.ค. 64 เวลา 06.00 น. มีพื้นที่ประสบวาตภัย
10 จังหวัด 18 อำเภอ 28 ตำบล 42 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหาย 198 หลัง ผู้บาดเจ็บ 1 ราย ผู้เสียชีวิต 1 ราย ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด ซึ่ง ปภ.ได้ร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจ
ความเสียหายและให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้นแล้ว


กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานสถานการณ์ในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา (ตั้งแต่ 2 พ.ค. – 3 พ.ค. 64 เวลา 06.00 น.) เกิดวาตภัยในพื้นที่ 8 จังหวัด ได้แก่ กำแพงเพชร ลำปาง ลำพูน สุรินทร์ สุพรรณบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และสุราษฎร์ธานี รวม 15 อำเภอ 25 ตำบล 37 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหาย 93 หลัง ส่วนตั้งแต่วันที่ 1 – 3 พ.ค. 64 เวลา 06.00 น. มีพื้นที่ประสบวาตภัย 10 จังหวัด 18 อำเภอ 28 ตำบล 42 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหาย 198 หลัง มีผู้บาดเจ็บ 1 ราย และผู้เสียชีวิต 1 ราย ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี แยกเป็น ภาคเหนือ 5 จังหวัด ได้แก่ กำแพงเพชร เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง และลำพูน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ สุรินทร์ ภาคกลาง ได้แก่ สุพรรณบุรี ภาคตะวันออก 2 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา และปราจีนบุรี ภาคใต้ ได้แก่ สุราษฎร์ธานี ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ประสานจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยสำรวจและประเมินความเสียหายเพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังทั้งการชดเชยความเสียหายของบ้านเรือน เป็นวัสดุก่อสร้างหรือจ่ายเงินช่วยเหลือตามความเหมาะสม ท้ายนี้ประชาชนสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM และสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น