สาธารณสุข อ.สูงเม่น จ.แพร่ ชวนกลุ่มเป้าหมายลงทะเบียนฉีดวัคซีนต้านโควิด19

นายศราวุธ นันทวรรณ สาธารณสุขอำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่เผยว่า ได้ขอความร่วมมือกำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่ นายก อปท.ทุกแห่ง ในพื้นที่อำเภอสูงเม่น ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เรื่องการลงทะเบียนจองรับวัคซีนป้องกันcovid-19 ของอำเภอสูงเม่น คณะกรรรบริหารวัคซีน อ.สูงเม่น ได้ประชุมและมีแนวทางให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด กับประชาชน ดังนี้


1.การฉีดวัคซีนของอำเภอสูงเม่นในรอบนี้ จะเริ่มดำเนินการใน วันที่ 7 มิ.ย. 64 สถานที่ฉีด : รพ.สูงเม่น ให้บริการฉีดวันละ 300 คน
2..กลุ่มเป้าหมายในการให้วัคซีนตามนโยบายของ ศปก.ประเทศ คือ ผู้ที่ทีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรคได้แก่
2.1 โรคทางเดินหายใจเรื้อรังเช่นปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืดที่คุมอาการไม่ดี
2.2 โรคหัวใจและหลอดเลือด
2.3 โรคไตวายเรื้อรัง
2.4 โรคหลอดเลือดสมอง
2.5 โรคมะเร็ง
2.6 โรคเบาหวาน
2.7 โรคอ้วน
และ
2.8 ผู้สูงอายุ 60ปีขึ้นไปประชาชนตามกลุ่มเป้าหมาย ตามข้อ (2) สามารถ ลงทะเบียนยืนยัน จองวัคซีนได้ 2 วิธีคือ
3.1 จองใน Line หมอพร้อม v2 ทั้งนี้สามารถระบุจองช่วงเวลา 15.00-16.00 น.เท่านั้น ใน หมอพร้อม
3.2 จองและยืนยันผ่าน รพ.สต.ในพื้นที่ของท่าน สามารถ จองช่วงเวลาฉีด ได้ตั้งแต่09.00-14.00 น.โดยเปิดการจอง ตั้งแต่วันที่ 5 พ.ค. 64 หรือตามวันที่รพ.สต.กำหนด
ทั้งนี้อำเภอสูงเม่นขอความร่วมมือให้กลุ่มเป้าหมาย มาลงทะเบียน ผ่าน รพ.สต.เพื่อจะได้ซักประวัติเบื้องต้นและให้ข้อมูลได้โดยตรง ขอให้กลุ่มเป้าหมาย 7 กลุ่มโรคและผู้สูงอายุ นำ บัตรประชาชน และ##โทรศัพท์มือถือระบบ3Gขึ้นไปมาด้วย หากไม่มีสามารถลงผ่านของคนในครอบครัวได้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสูงเม่นจึงเรียนมาเพื่อช่วยประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนด้วย สาธารณสุขอำเภอสูงเม่น

ร่วมแสดงความคิดเห็น