จังหวัดเชียงราย รายงานยอดผู้ติดเชื้อโควิด -19 สะสม 364 ราย ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 26 ราย เสียชีวิต 1 ราย ส่วน รพ.แม่สายงดให้บริการ ออกคำสั่งผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จะต้องกักกันตนเอง 14 วันอย่างเคร่งครัด

นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุม คณะทำงานติดตามสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เมื่อบ่ายวันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 2564 ที่ห้งพญาพิภักดิ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

โดยได้รายงาน สถานการณ์โควิด 19 จังหวัดเชียงราย ว่า วันนี้พบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ 26 ราย จากระบบเฝ้าระวังและการให้บริการ ทำให้ขณะนี้มียอดผู้ป่วยสะสมรวม 364 ราย เป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัดรวม 251 ราย และเป็นผู้ติดเชื้อจากต่างจังหวัดรวม 113 ราย ทำการรักษาหายแล้ว 209 ราย และมีผู้เสียชีวิต 1 ราย

ซึ่งผู้เสียชีวิตเป็นผู้ป่วยโควิด-19 นี้ ที่เสียชีวิตเป็นรายแรกของจังหวัดเชียงราย ทำให้ล่าสุดจังหวัดเชียงรายมีผู้ป่วยกำลังรักษาตัวรวม 154 ราย ที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 69 ราย ที่โรงพยาบาลสนามศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 85 ราย ซึ่งโรงพยาบาลทั้งสองแห่ง รวมทั้ง โรงพยาบาลในรูปแบบ Hospitel และ โรงพยาบาลสนาม ที่ทางจังหวัดได้เตรียมความพร้อมไว้แล้ว และยังคงมีปริมาณเตียงเพียงพอสำหรับรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ในพื้นที่ได้

สำหรับผู้เสียชีวิตเป็นเพศชาย อายุ 83 ปี ชาว ตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สาย เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแม่สาย ด้วยอาการป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายและมีโรคแทรกซ้อน ในช่วงแรกที่เข้าโรงพยาบาลไม่ได้แจ้งว่ามีญาติที่เดินทางมาพบติดเชื้อโควิด-19 แพทย์และพยาบาลจึงให้การรักษาตามอาการ อย่างไรก็ตามต่อมาเจ้าหน้าที่ได้ตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ทราบว่าผลเป็นบวก และมีอาการแทรกซ้อนจนเสียชีวิตในที่สุด ทำให้มีแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้ป่วยร่วมห้อง เป็นกลุ่มเสี่ยงสูง และต้องกักตัวสังเกตุอาการ 14 วัน ส่งผลให้ไม่มีเจ้าหน้าที่หมุนเวียนทดแทนกันได้เพียงพอ จึงต้องประกาศงดให้บริการในช่วงนี้

ทั้งนี้ จังหวัดเชียงรายได้ออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย กำหนดมาตรการปฏิบัติต่อผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ซึ่งได้แก่ กรุงเทพมหานคร ชลบุรี เชียงใหม่ นนทบุรี ปทุมธานี และ สมุทรปราการ หากเดินทางเข้ามาพื้นที่จังหวัดเชียงราย จะต้องกักกันตัวเองด้วยวิธี กักกันตนเองที่บ้านหรือที่พักอาศัย ( Home Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน หรือเท่าที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย หากผู้ใดหรือสถานประกอบการใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง จะต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2564 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

ร่วมแสดงความคิดเห็น