แพร่ตามหาไทม์ไลน์ผู้ป่วยรายที่ 77 ที่อ.หนองม่วงไข่ มีน้อยมาก ขอให้ผู้ใกล้ชิดต้องปฏิบัติตนตามมาตรการ

………ผู้สื่อข่าวรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ประจำวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เภสัชกร เด่น ปัญญานันท์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่ เผยว่า วันนึ้มีผู้ป่วยติดชื้อเพิ่มอีก 1ราย สถานการณ์โควิด-19 จ.แพร่รายงานเช้า 3 พ.ค 64 อ.หนองม่วงไข่เพิ่ม 1 ราย ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสูงอีกสะสมเป็น77ราย ทั้งนี้ควรป้องกันตนเองให้ดีเนื่องจากต้องรอผลตรวจทางห้องปฏิบัติการจากผู้สัมผัสเสี่ยงสูงนับร้อยราย โดยในวันนี้ไม่มีการแถลงข่าวกับสื่อมวลชนและไล้ฟฺสดแต่อย่างใด

…….โดยรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่ กล่าวว่า ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 มีการตรวจพบผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มขึ้นอีก 1 ราย รวมสะสม 77 ราย รักษาหายแล้ว 58 ราย ผู้ป่วยที่ยังรักษาตัวอยู่ 21 ราย แบ่งเป็นรักษาตัว ณ โรงพยาบาล 14 ราย โรงพยาบาลสนาม 7 ราย การติดเชื้อแบ่งเป็นรายอำเภอ ดังนี้ อำเภอเมืองแพร่ 38 ราย อำเภอสูงเม่น 15 ราย อำเภอลอง 9 ราย อำเภอเด่นชัย 3 ราย อำเภอวังชิ้น 3 ราย อำเภอร้องกวาง 4 ราย อำเภอหนองม่วงไข่ 4 ราย และจากกรุงเทพฯ 1 ราย อ.สองยังไม่พบผู้ป่วย
……….ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับไทม์ไลน์ของผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 รายที่ 77 ที่อ.หนองม่วงไข่ จากการรายงานสถานการณ์ประจำวันที่ 2 พฤษภาคม 2564 จังหวัดแพร่พบผู้ป่วยรายใหม่ 1 ราย เป็นเพศชาย อายุ 55 ปี ต.หนองม่วงไข่ อ.หนองม่วงไข่ ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนโรค เพื่อหา Index case ใน พื้นที่ ตลอดทั้งวันของวันนี้ วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เจ้าหน้าที่ได้สอบสวนโรคได้พยายามค้นหาไทม์ไลน์ของผู้ป่วยพบว่า มีไทม์ไลน์ไม่มากนัก ทราบว่าวันที่ 28 มีนาคม 2564 เดินทางไปเลือกตั้งที่จ.พิจิตรและเดินทางกลับ และกิจวัตรประจำในแต่ละวันก็ไม่ได้ไปไหนมาก ซึ่งเจ้าหน้าที่กำลังสืบสวนต่อไป ขอให้ชาวอำเภอหนองม่วงไข่ที่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยได้ปฏิบัติตนตามมาตรการอย่างเคร่งครัดด้วย
…….ล่าสุดผู้สืรอข่าวได้รับแจ้งว่าวันพรุ่งนี้ วันที่ 4 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.00-12.00 น. ขอให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ ต.หนองม่วงไข่ อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ ไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 ได้ที่ รพ.หนองม่วงไข่ ฟรี!! โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

 

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น