อำเภอสูงเม่น จ.แพร่ลุยพื้นที่ต.หัวฝาย เพื่อหารือแนวทางรับมือแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

 

เมื่อบ่ายวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.30 น. นายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอสูงเม่น จ.แพร่ออกตรวจพื้นที่ ต.หัวฝาย เพื่อรับทราบปัญหาน้ำท่วม และเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ในพื้นที่ ต.หัวฝาย โดยมี จ่าสิบตำรวจ ประยุทธ ดวงจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย นายวีรยุทธ สุขเจริญ ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.หัวฝาย และฝ่ายปกครอง ประกอบด้วย น.ส.สกาวเดือน ชาวเวียง แทนกำนัน ต.หัวฝาย, นายจรูญ จับจ่าย ผู้ใหญ่บ้าน ม.1, นายนรินทร์ งาต้น ผู้ใหญ่บ้าน ม.3, นายอดุลย์ พากเพียร ผู้ใหญ่บ้าน ม.9 ต.หัวฝาย ร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อมูลนำตรวจดูคูคลองและลำน้ำสาธารณะ ในพื้นที่ ต.หัวฝาย เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ในพื้นที่ ต.หัวฝาย อ.สูงเม่น ดังนี้

1. จุดที่ 1 บริเวณลำคลองสาธารณะ ซึ่งรับน้ำมาจากอ่างเก็บน้ำแม่มาน ม.3 กับ ม.9 ต.หัวฝาย โดย อบต.หัวฝาย ได้ขอรับการสนับสนุนจาก อบจ.แพร่ เป็นรถขุดแบ็คโฮ ขนาดใหญ่ เพื่อขุดลอกลำคลอง กำจัดเศษสวะและสิ่งปฏิกูลในแม่น้ำ เป็นระยะทางประมาณ 1,500 เมตร
2. จุดที่ 2 บริเวณลำห้วยผักไห่ ซึ่งรับน้ำมาจากอ่างเก็บน้ำแม่มาน ม.3 ต.หัวฝาย โดยจุดบริเวณดังกล่าว จะมีสิ่งก่อสร้างกั้นขวางลำน้ำอยู่ เป็นช่วงๆ
3. จุดที่ 3 บริเวณลำคลองชลประทาน ศาลาแดง ปากทางเข้า ม.1 ต.หัวฝาย โดยจุดบริเวณดังกล่าว จะเป็นช่วงที่มีพื้นผิวถนนต่ำ
4. จุดที่ 4 บริเวณลำคลองสาธารณะ ข้างคริสตจักรที่ 2 ไทยผดุงธรรมป่าผึ้ง ม.11 ต.หัวฝาย โดยจุดบริเวณดังกล่าว จะมีตะกอนดินทราย อุดตันอยู่ในท่อน้ำลอดถนนยันตรกิจโกศล
– ทั้งนี้ เบื้องต้นให้ อบต.หัวฝาย สรุปปัญหาน้ำท่วม ในพื้นที่ ต.หัวฝาย และแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมระยะสั้น รวมทั้งเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมระยะยาว ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น