สพม.แพร่ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ วันฉัตรมงคล ประจำปี 2564

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ (สพม.พร.) ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ประจำปี 2564 โดยประดับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเครื่องราชสักการะ ประดับธงชาติไทยคู่กับธงพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. พร้อมประดับผ้าระบายสีเหลือง บริเวณหน้าห้องประชุม 1 สพม.พร.

ในโอกาสนี้ วันที่ 4 พฤษภาคม 2564 นายเจริญชัย กิตติพีรเดช ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ (ผอ.สพม.พร.) ได้กล่าวคำถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพรชัยมงคลอิเล็กทรอนิกส์บนหน้าเว็บไซต์ สพม.พร. www.sesa37.go.th

และในโอกาสนี้ นายเจริญชัย กิตติพีรเดช ผอ.สพม.พร ขอเชิญชวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่เว็บไซต์ สพม.พร. www.sesa37.go.th ตลอดเดือนพฤษภาคม 2564


สมฤทธิ์ ชัยพลังฤทธิ์/แพร่

 

 

 

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น