โรงพยาบาลนครพิงค์”โลหิตขาดแคลน”ชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาค

เนื่องจากในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 เกิดภาวะขาดแคลนโลหิตที่จะใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเลือดกรุ๊ป A ที่ขาดแคลนอย่างมาก
โรงพยาบาลนครพิงค์จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคโลหิต ที่งานธนาคารเลือด อาคาร 10 ชั้น 2 ได้ทุกวันเวลา 8.00-20.00 น.ในวันราชการ และ 8.00-16.00น.ในวันเสาร์,อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
หมายเหตุ อาคารที่ใช้ในการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 จะแยกจากส่วนบริการอื่นๆ และเป็นห้องความดันลบทั้งหมด จึงไม่มีผลต่อผู้รับบริการส่วนอื่นๆของโรงพยาบาลติดต่อสอบถาม : 053-999200 ต่อ 1108 หรือ 9225

ร่วมแสดงความคิดเห็น