โรงพยาบาลสนาม จ.แพร่ รับมอบผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค เพื่อใช้ในการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ของจังหวัดแพร่

นายเอกชัย วงศ์วรกุล ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ เป็นตัวแทน ดร.วสันต์ อริยพุทธรัตน์ (วตท.29) มอบผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนามจังหวัดแพร่ เพื่อใช้ในการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ของจังหวัดแพร่ต่อไป

ทางโรงพยาบาลสนาม จังหวัดแพร่ Local quarantine ขอขอบพระคุณทุกพลังน้ำใจ จากพี่น้องชาวจังหวัดแพร่ ที่มอบกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลสนาม จังหวัดแพร่ Local quarantine ทีมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ โดยได้สนับสนุนอาหาร น้ำดื่ม และเครื่องอุปโภค บริโภค ที่จำเป็นต้องใช้

สมฤทธิ์ ชัยพลังฤทธิ์/แพร่

 

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น