รร.หอพระ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับการเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการใหม่

วันจันทร์ ที่ 3 พฤษภาคม 2564 ดร.สุรชัย คูณแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนหอพระ พร้อมด้วย นายธรรมนาถ คำไทย รองผู้อำนวยการโรงเรียนหอพระ เป็นตัวแทนคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนหอพระ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับการเข้ารับตำแหน่งใหม่ของ นายทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย นางสาวสุปราณี ปัญญานะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง และนายนิกร แก้วคำดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสันทรายวิทยาคม

ร่วมแสดงความคิดเห็น