รองอธิบดีกรมอนามัย รับมอบสิ่งของบริจาค เพื่อสนับสนุนให้กับโรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมทั้งเยี่ยมเสริมพลัง

วันที่ 4 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น.-12.00 น. นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย พร้อมแพทย์หญิงนงนุช ภัทรอนันตนพ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ กรมอนามัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรีดร.นิธิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นายแพทย์ยุทธศาสตร์ จันทร์ทิพย์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสันทราย ในฐานะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และนายถนอม กุยแก้ว ปลัดอาวุโสอำเภอสันทราย ร่วมรับมอบสิ่งของบริจาค จากบริษัทสยามแม็คโครจำกัด สาขาเชียงใหม่ 1 โดยคุณสิรินาถวงศ์อรินทร์ เพื่อสนับสนุนให้กับโรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมทั้งเยี่ยมเสริมพลัง ติดตามการดำเนินงานและให้ข้อเสนอแนะการปฏิบัติงาน ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรค covid -19 การจัดกิจกรรมคลายเคลียด โดยเน้นให้มีInfulenzer เพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมของผู้ป่วยที่อยู่ในโรงพยาบาลสนาม ให้กับทีม MCATT โรงพยาบาลสวนปรุง รวมถึงการให้ความสำคัญต่อการให้ยารักษาโรคอย่างรวดเร็วที่สุดตามมาตรฐานการแพทย์

ร่วมแสดงความคิดเห็น