ฤกษ์ดี! ทต.หนองหอย ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นศิริมงคลในการปฏิบัติหน้าที่

วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 นางจีรพร หวันแดง นายกเทศมนตรีตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ พร้อมคณะ และทีมงาน ได้ฤกษ์ดี ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเทศบาลตำบลหนองหอย เพื่อความเป็นศิริมงคลในการปฏิบัติหน้าที่ เข้าบริหารเทศบาลตำบลหนองหอย โดยมีผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ จากสำนัก กองต่างๆ และชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ตำบลหนองหอย ให้การต้อนรับ ร่วมแสดงความยินดี รูปแบบ New Normal ณ เทศบาลตำบลหนองหอย 31/2 ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น