นายธนวัฒน์ นางทัดพิชา สุสิงห์คำ สมทบทุนบูรณะพระธาตุเจดีย์ 180,000 บาท ณ วัดวังสิงห์คำ

นายธนวัฒน์ นางทัดพิชา สุสิงห์คำ สมทบทุนบูรณะพระธาตุเจดีย์ หนึ่งแสนแปดหมื่นบาท ณ วัดวังสิงห์คำ

วันที่ 4 พฤษภาคม 2564 พระครูวิสิฐสีลาภรณ์ เจ้าคณะตำบลป่าแดด เจ้าอาวาสวัดวังสิงห์คำ เชียงใหม่ รับถวายปัจจัย จากนายธนวัฒน์ นางทัดพิชา สุสิงห์คำ มหาอุบาสก มหาอุบาสิกา บ้านวังสิงห์คำ เพื่อสมทบทุนในการบูรณะพระธาตุ เจดีย์ และ ติดตั้งเครื่องเสียง ภายในวัดวังสิงห์คำ เป็นจำนวนเงิน 180,000 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาท) ณ วัดวังสิงห์คำ ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น