ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ลำปาง (4 พ.ค. 64) ยอดสะสมพุ่ง 226 ราย รักษาหายแล้ว 139 ราย อยู่ระหว่างรักษาตัว 87 ราย

วันที่ 4 พฤษภาคม 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง รายงานสถานการณ์โรคโควิด-19 ของจังหวัดลำปาง ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2564 ข้อมูล (ณ เวลา17.41 น.) มียอดผู้ป่วยสะสม 226 ราย กระจายใน 12 อำเภอ โดยเว้นอำเภอสบปราบ มีผู้ป่วยอยู่ระหว่างรักษา 87 ราย รักษาหายแล้ว 139 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต
ขณะเดียวกันในวันนี้พบว่ามีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น ในอำเภองาว จำนวน 3 ราย อำเภอเมือง 1 ราย และอำเภอแม่พริก 1 ราย ส่วนรายละเอียดผู้ป่วยที่รักษาหายแล้วรวม 139 ราย อำเภอวังเหนือ 5 ราย เมืองปาน 4 ราย แจ้ห่ม 20 ราย งาว 4 ราย ห้างฉัตร 5 ราย แม่เมาะ 8 ราย เสริมงาม 7 ราย เกาะคา 9 ราย แม่ทะ 5 ราย แม่พริก 1 ราย เถิน 1 ราย อำเภอเมือง 65 ราย และผู้ป่วยภูมิลำเนาต่างจังหวัดอีก 5 ราย

ร่วมแสดงความคิดเห็น