กู้ภัยแสงแก้วโพธิญาณ ระดม จนท.ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิด-19 หมู่บ้านพื้นที่เสี่ยง ต.ท่าก๊อ จ.เชียงราย สร้างความเชื่อมั่นคลายวิตกกังวล

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2564 นายสามารถ แก้วพลิก สาธารณสุขอำเภอแม่สรวย ได้ประสานมูลนิธิกู้ภัยแสงแก้วโพธิญาณในอุปถัมภ์ ครูบาอริยชาติ อริยจิตฺโต วัดแสงแก้วโพธิญาณ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ในการสนับสนุนภาระกิจพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบนพื้นผิวสัมผัส บริเวณจุดบริการคัดกรองและตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในกลุ่มเสี่ยงเชิงรุก(ACF) ณ วัดป่าเหียง ม.14 ต.ท่าก๊อ และบ้านผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ใน ต.ท่าก๊อ จำนวน 8 หลังคาเรือน พร้อมทั้งออกให้บริการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ Covid-19 ตามสถานที่ต่างๆ ในพื้นที่ตำบลท่าก๊อ ได้แก่
– บ้านป่าเหียง หมู่ที่ 14
– บ้านสบก๊อ หมู่ที่ 5
– บ้านโฮ่ง หมู่ที่ 7
– บ้านร่มโพธิ์ทอง หมู่ที่ 22 เพื่อคลายความวิตกกังวลและสร้างความสบายใจ แก่ประชาชนในพื้นที่ หลังผลตรวจหาเชื้อ ACF ในกลุ่มเสี่ยงสัมผัสจำนวน 186 ราย ผลตรวจเชื้อเป็นลบ (ไม่พบเชื้อ)
และยังมอบหมายทีม SRRT ค้นหากลุ่มเสี่ยงสูงสัมผัส อย่างต่อเนื่อง
ในขณะที่วันเดียวกัน ศปก.ต.ท่าก๊อ ได้ดำเนินมาตรการเร่งด่วนประชามติแต่ละหมู่บ้านปิดทางเข้าออกหมู่บ้าน คุมเข้มกลุ่มเสี่ยงต่างจังหวัด/กลุ่มเสี่ยงสัมผัส ให้กักตัวและพร้อมใช้มาตรการทางกฏหมายอย่างเข้มข้นต่อผู้ที่ฝ่าฝืนตามคำสั่งตำบลควบคุม

ร่วมแสดงความคิดเห็น