สขจ.เชียงใหม่ ย้ำมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด ต้องกักตัวไว้สังเกต 14 วัน

วันที่ 4 พฤษภาคม 2564 สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรค Covid-19 ณ. สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 1 – 3 อย่างเข้มงวด โดยจัดให้มีการวัดอุณหภูมิผู้โดยสารทุกคนเพื่อคัดกรอง พนักงานขับรถ และผู้โดยสารทุกคน ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา จัดให้มีเจล หรือแอลกอฮอล์เพื่อล้างมือทุกครั้งที่มีการสัมผัส ทำความสะอาดรถและอุปกรณ์ด้วยแอลกอฮอล์ หรือน้ำยาฆ่าเชื้อทุกครั้งหลังการใช้งาน ลงทะเบียนข้อมูลการเดินทาง และสแกน QR codeไทยชนะรถขาเข้าผู้โดยสารต้องสแกน QR code CM-CHANA หรือลงทะเบียนในแบบ ช.ม.2
ผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด/พื้นที่ควบคุมสูงสุดต้องรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่โดยทันทีและต้องปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้รับแจ้งจากระบบต้องคุมไว้สังเกต 14 วัน หากจำเป็นออกจากที่พักต้องได้รับอนุญาต

ร่วมแสดงความคิดเห็น