(มีคลิป) ทนายเต้ย นำรถเคลื่อนที่ ออกช่วยเหลือประชาชนช่วงโควิด-19

ในช่วงสถานการณ์โควิค-19 ทนายเต้ย หรือ ว่าที่ ร.ท.วิศธร เถาตระกูล อดีตผู้สมัครสมาชิกผู้แทนราษฎร เขต 5 จ.เชียงใหม่ (อ.แม่ริม, อ.สะเมิง, อ.กัลยาณิวัฒนา, อ.แม่แตง ยกเว้น ต.แม่หอพระ) ได้รับฉายาว่า ส.ส. นอกสภา ได้จัดทำการเปิดหน่วยรถเคลื่อนที่ศูนย์ประสานงานสถานการณ์โควิค-19 โดยจะมีหน้ากาก แอลกอฮอล์ น้ำยาฆ่าเชื้อ ข้าวสาร อาหารแห้ง รวมถึงรับอาสาประสานงานไปยังหน่วยงานต่างๆ เกี่ยวกับสถานการณ์โควิค-19

โดยมี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานศูนย์ประสานงานสถานการณ์ฉุกเฉินโควิค-19 ซึ่งในวันนี้ทนายเต้ยได้แจกหน้ากาก แอลกอฮอล์และประสานงานไปยังกรมปุศสัตว์ หน่วยกักกันโรคให้มาฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทุกหมู่บ้าน ใน ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ และจะดำเนินการประสานงานฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อให้ในพื้นที่เสี่ยงต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น