ตามรอยพระบาทศาสตร์พระราชา นายอำเภอหางดง มอบโคให้กับเกษตรกรบ้านขุนคงหลวง

วันที่ 4 พฤษภาคม 2564 นาย สมศักดิ์ คณาคำ นายอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบโค(วัว)ให้กับเกษตรกร หมู่ที่ 5 บ้านขุนคงหลวง ตำบลขุนคง จำนวน 2 คนๆละ 1 ตัว ที่เข้าร่วมโครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเดินตามรอยพระบาท ศาสตร์พระราชา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ปศุสัตว์อำเภอหางดง ขอขอบคุณนายอำเภอหางดง ที่ได้มอบให้กับพี่น้องชาวบ้านในชุมชน ณ บ้านขุนคงหลวง

ร่วมแสดงความคิดเห็น