พระเทพปริยัติ พร้อม พระเทพสิงหวราจารย์ คณะสงฆ์ชม. มอบเงินช่วยผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 สองแสนบาท

วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น. พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย พระเทพสิงหวราจารย์ รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบทุนทรัพย์ช่วยในการรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อ(COVID-19) จำนวนเงิน 200,000 บาท ในนามคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าฯ พร้อมทั้ง นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้รับมอบ เพื่อใช้เป็นทุนทรัพย์ในส่วนการช่วยเหลือและ เป็นขวัญกำลังใจให้ทีมแพทย์และผู้ติดเชื้อในจังหวัด ให้เชียงใหม่กลับมาสู่ความความปกติสุขโดยเร็ว อีกทั้งคณะผู้ว่าฯ ยังได้ถวายรายงานสถานะการการแพร่ระบาด (COVID-19) แด่คณะสงฆ์ เพื่อจะได้มีส่วนร่วมในการป้องกันการแพร่ระบาดในจังหวัดต่อไป ณ อาคารแม่สนองแตงอ่อน วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง

ร่วมแสดงความคิดเห็น