ธารน้ำใจกาชาด กู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19 ส่งมอบให้ผู้ได้รับผลกระทบพื้นที่แม่ริม

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่พร้อมคณะ นายชัยณรงค์ นันตาสาย นายอำเภอแม่ริม นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่ริม และสมาชิก นายกฤตพล รชตเมธานนท์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครอง รับมอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19 “พ้นภัย”จำนวน 24 ชุด ณ ที่ว่าการอำเภอแม่ริม และได้นำมอบให้แก่ รพ.สต.บ้านขอนตาล ต.ริมใต้ , รพ.สต. หนองปลามัน ต.ห้วยทราย และ รพ.สต.แม่แรม ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เพื่อนำไปแจกให้ราษฎรที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงฯ และได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบโรคโควิด-19 ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น