ส.ส.แพร่เขต 1 รุดเยี่ยมและให้กำลังใจ จนท.ด่านตรวจคัดกรองโควิด-19 อ.สอง รักษาเมืองไม่ให้ไข่แตก

ผู้สื่อข่าวจ.แพร่ รายงานว่า ในสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 อย่างต่อเนื่องใน จ.แพร่ นับตั้งแต่ช่วงต้นเดือนเมษายน 2564 จนถึงวันนี้ วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 สถิติ ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในจังหวัดแพร่ เพิ่มขึ้นเป็น 79 ราย ส่งผลให้ในภาคส่วนต่างๆ ต้องมีมาตรการการควบคุมดูแลและทำงานหนักเพิ่มมากขึ้น

ด้วยความห่วงใยของ ดร.เอกการ ซื่อทรงธรรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดแพร่ ได้เดินทางลงพื้นที่ไป อ.สอง จ.แพร่ เพื่อเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ทำงานในด่านคัดกรองโรคโควิด-19 ในหลายพื้นที่ใน อ.สอง โดยเป็นพื้นที่เหลืออำเภอเดียวในจ.แพร่ที่ยังไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 โดย ดร.เอกการ ซื่อทรงธรรม ส.ส.แพร่ เขต 1 ได้ออกเยี่ยนเยือนและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่เริ่มที่ด่านตรวจโควิด-19 บ้านลูนิเกต หมู่ 13 และ หมู่ 15 ต.ห้วยหม้าย อ.สอง จ.แพร่ พบปะพูดคุยและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ พร้อมกับมอบน้ำดื่ม และเจลแอลกอฮอล์ จากนั้น เดินทางไปยังศูนย์ประสานงานกำนันผู้ใหญ่บ้าน ต.ห้วยหม้าย อ.สอง จ.แพร่ เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยน พร้อมทั้งให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ ได้มอบน้ำดื่มและเจลแอลกอฮอล์ให้แก่ศูนย์ประสานงานอีกด้วย

ซึ่งในช่วงเดือนที่ผ่านมา ดร.เอกการ ซื่อทรงธรรม ส.ส.แพร่ เขต 1ได้ส่งทีมงานลงพื้นที่ไปให้กำลังใจและมอบสิ่งของจำเป็นให้แก่หน่วยงานตามด่านหรือจุดตรวจโควิด-19 ในจังหวัดแพร่หลายพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่คนทำงาน จนกว่าสถานการณ์การระบาดจะชะลอตัวลง ส.ส.แพร่ เขต 1“ดูแล ห่วงใย ใส่ใจประชาชน” เสมอ


สมฤทธิ์ ชัยพลังฤทธิ์/แพร่

ร่วมแสดงความคิดเห็น