ทม.แพร่ ผนึกกำลัง จ.แพร่ จัด Kick-off  “สัปดาห์ณรงค์กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ” เตรียมความพร้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. เทศบาลเมืองแพร่ โดยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองแพร่ ร่วมกับกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่ จัดกิจกรรม Kick-off “สัปดาห์ณรงค์กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ” ของจังหวัดแพร่ และโครงการเตรียมความพร้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองแพร่

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้การไหลของน้ำได้ดี สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น เตรียมเป็นพื้นที่รับน้ำกรณีเอ่อล้นจากลำน้ำสายหลัก ป้องกันไม่ให้น้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน และรักษาสภาพคู คลอง ให้สะอาด และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดแพร่ ปี 2564 ในเขตเมือง กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองแพร่ มีแผนที่จะดำเนินโครงการดังกล่าวในระหว่างวันที่ 6 – 11 พฤษภาคม 2564 ประกอบด้วย
1) ลอก รื้อ กำจัดวัชพืช คูเมืองหลังสวนสาธารณะร่องซ้อ
2) ลอก รื้อ ท่อระบายน้ำถนนร่องซ้อ (ตั้งแต่สำนักงานประกันสังคมถึงสี่แยกร่องซ้อ)
3) ลอก รื้อ กำจัดวัชพืช รางระบายน้ำถนนศศิบุตร
4) กำจัดวัชพืช ทางระบายน้ำคูเมืองใหม่

โอกาสนี้ได้รับเกียรติจากนายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธาน พร้อมด้วยนายวิเชียร อนุสาสนนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ โดยมีนายเจตนิพิฐ หล้าประเสริฐ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี กล่าวรายงานและให้การต้อนรับ พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ที่ให้การสนับสนุนเครื่องมือ เครื่องจักร เพื่อทำการลอก รื้อ วัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ ณ บริเวณคูเมืองสวนสาธารณะชุมชนร่องซ้อ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่


สมฤทธิ์ ชัยพลังฤทธิ์/แพร่

ร่วมแสดงความคิดเห็น