(มีคลิป) เครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง อ.เมืองแพร่ ประชุมออนไลน์และลุยมอบสิ่งของให้โรงพยาบาลสนาม

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 นายภาสกร หม้อกรอง เครื่อข่ายกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง อ.เมืองแพร่ ประชุมประจำเดือนคณะกรรมการ 1.เครื่อข่ายกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง อำเภอเมืองแพร่ 2.สวัสดิการสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมืองอำเภอเมืองแพร่ 3.สมาคมฌาปกิจสงเคราะห์สมาชิกการทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง อำเภอเมืองแพร่เริ่มประชุม 9.00 น.วันที่ 5/05/64 โดยระบบ Video Call เพื่อป้องกันโรค Covid-19 ปิดประชุม 12.00 น.

เวลา 15.00 น.วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เครื่อข่ายกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมืองและสวัสดิการสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่โดย นายภาสกร หม้อกรอง ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านชุมชนเมือง จังหวัดแพร่ พร้อมคณะกรรมการฯมอบเตาอบไมโครเวฟ จำนวน 5 เครื่อง ให้โรงบาลสนาม จังหวัดแพร่ เพื่อใช้ในโรงบาลสนามและจุดกักตัวเพื่อให้ผู้ป่วย Covid-19 หรือผู้ถูกกักตัว ไว้อุ่นอาหารทาน

สมฤทธิ์ ชัยพลังฤทธิ์/แพร่

ร่วมแสดงความคิดเห็น