ส.ส.แพร่เขต1 จับเข่าคุยนายกอบต.เตาปูน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านหาแนวทางพัฒนาท้องถิ่น

เมื่อวันที่6 พฤษภาคม 2564 ดร.เอกการ ซื่อทรงธรรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จ.แพร่ เดินทางเข้าร่วมประชุมร่วมกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน นายณัฐพล ทองไหลและสมาชิก พร้อมกลุ่มผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่ ต.เตาปูน อ.สอง จ.แพร่ โดยรับหนังสือขอความอนุเคราะห์สนับสนุนสิ่งจำเป็นในการแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนจากนายก อบต. พร้อมทั้งร่วมพูดคุยถึงความต้องการ และปัญหาเพื่อหาทางประสานงานและแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดต่อไป

จากนั้นไปเยี่ยมด่านตรวจโควิด-19 หมู่ 16 เทศบาลตำบลห้วยหม้าย มอบน้ำดื่ม เจลแอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัยให้แก่เจ้าหน้าที่
พร้อมทั้งให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่

ในวันเดียวกันนี้ ดร.เอกการ ผซื่อทรงธรรมส.ส.แพร่ เขต 1และทีมงาน เดินทางต่อไปบ้านแม่คำมี หมู่ 2 อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ เพื่อวางพวงหรีด และเคารพศพนางนภัสนันท์ อัครพงศ์อังกูร อดีตพัฒนาการ อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย


สมฤทธื ชัยพลังฤทธิ์/แพร่

ร่วมแสดงความคิดเห็น