(มีคลิป) พายุฤดูร้อนถล่ม อ.สูงเม่น 8 ตำบล 10 หมู่บ้าน เสียหาย 20 หลังคาเรือน นายอำเภอเร่งช่วยเหลือด่วน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 16.30 น. วันที่ 8 พฤษภาคม 2564 ได้พายุฤดูร้อนเป็นบริเวณกว้างในพื้นที่จ.แพร่ ในหลายอำเภอนานเกือยชั่วโทง หลังพายุสงบ ที่อ.สูงเม่น นายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอสูงเม่น จ.แพร่ ได้แจ้งไปยังผู้ใหญ่บ้าน กำนัน และ อปท.ได้สำรวจความเสียหายเท่าที่สามารถทำได้ เนื่องจากบางแห่งยังมีฝนตก แจ้ง อปท. แต่ละแห่งให้สำรวจความเสียหายแล้วรายงานให้อำเภอทราบโดยด่วนด้วย

ที่ ต.กอนมูล หมู่ 3 นายประสิทธิ์ ดอนดง ผู้ใหญ่บ้านดอนมูล หมู่ 3 ได้เกิดพายุฤดูร้อนฝนตกทำให้บ้านเรือนราษฏรในหมู่ที่ 3 ต.ดอนมูล ได้รับความเสียหายหลังคาบ้าน 2 หลังได้แก่บ้านนางคำน้อย พุดชา ม.3 ผู้อาศัย 1 คน ,บ้านนาง ปราณี เสียงเพราะ ม.3 ผู้อาศัย 2 คน

ทางด้านนายนิกร ฝักฝ่าย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6 บ้านร้องแหย่ง ต.กอนมูล รายงานให้ทางอำเภอสูงเม่นว่า ตามที่ได้เกิดพายุฤดูร้อนฝนตกหนักและลมกระโชกแรงพัดบ้านเรือนราษฏรในพื้นที่หมู่ที่6 ต.ดอนมูลทำให้บ้านเรือนได้รับความเสียหายเป็นจำนวน10หลังคาเรือน

ต่อมานายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอสูงเม่น ได้ รายงานให้ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผวจ.แพร่ว่าด้วยเมื่อวันที่ 8 พ.ค. 2564 ตั้งแต่เวลา 16.30 น. – 17.00 น. เกิดพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงในพื้นที่อำเภอสูงเม่น ทำให้ราษฎรได้รับความเสียหาย ในพื้นที่ 8 ตำบล 10 หมู่บ้าน รายละเอียดดังนี้

ต.บ้านเหล่า หมู่ที่ 5,7 จำนวน 2 หลัง ต.น้ำชำ หมู่ที่ 3 จำนวน 1 หลัง ต.บ้านปง หมู่ที่ 5 จำนวน 1 หลัง ต.ดอนมูล หมู่ที่ 3,6 จำนวน 12 หลัง ต.ร่องกาศ หมู่ที่ 6 จำนวน 1 หลัง ต.สูงเม่น หมู่ที่ 6 จำนวน 1 หลัง ต.พระหลวง หมู่ที่ 1 จำนวน 1 หลัง ต.หัวฝาย หมู่ที่ 1 จำนวน 1 หลังความเสียหายทั้งหมด 20 หลัง

การให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น นายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอสูงเม่น ได้สั่งการให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ออกช่วยเหลือตัดกิ่งไม้ที่กีดขวางทางและล้มทับบ้านเรือนราษฎรที่ได้รับความเสียหายและให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เร่งสำรวจความเสียหาย และให้ความช่วยเหลือตามระเบียบฯ ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น