วัดเจดีย์หลวง จัดพิธีบวงสรวง ประเพณีใส่ขันดอกเสาอินทขีล เป็นการภายใน ปีนี้ งานมีระหว่างวันที่ 8-14 พ.ค. 64 แบบ new normal

มงคลบ่ายวันนี้ วันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม 2564 เวลา 16.00 น. นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีพิธีบวงสรวงบูชาเสาอินทขีล(เสาหลักเมืองเชียงใหม่)หลังจากนั้นพระสงฆ์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์อบรมสมโภชเสาอินทขีล (เสาหลักเมืองเชียงใหม่)
ซึ่งเสาอินทขีล (เสาหลักเมืองเชียงใหม่) วัดเจดีย์หลวง และประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขีล (หลักเมืองเชียงใหม่) สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 งานประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขีล(เสาหลักเมืองเชียงใหม่) ประจำปี 2564

ซึ่งตรงกับวันที่ 8-14 พฤษภาคม 2564 และวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 เป็นวันทำบุญออกอินทขีล ทางวัดจะจัดให้
มีพิธีถวายเครื่องสักการะบูชาเสาอินทขีล ตามคติความเชื่อที่ เคยปฏิบัติมาเหมือนทุกปี พิธีบวงสรวง และพิธีเจริญพระพุทธ มนต์ของพระสงฆ์ เท่านั้น ส่วนกิจกรรมอื่นๆงดการจัด และงด ให้ประชาชนทั้งหลายเข้าร่วมพิธีดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโควิด 19 ทางวัดจึงขอเจริญพรเชิญชวนทุกท่านร่วมทำบุญแบบออนไลน์ เป็นเจ้าภาพเครื่องสักการะบูชา เป็นเจ้าภาพเครื่องบวงสรวง เป็นเจ้าภาพวัตถุไทยทานถวายแด่พระสงฆ์วัดต่างๆ ที่อาราธนามาเจริญพระพุทธมนต์ในแต่
ละวัน วันละ 9 รูป รวม 8 วัน

พุทธศาสนิกชน สามารถร่วมทำบุญ ที่ธนาคารกรุงไทย สาขาช้างคลาน
ชื่อบัญชี วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เลขที่บัญชี 5330268648 ผ่านบัญชีธนาคาร วัดเท่านั้น

ขอบคุณภาพ เฟสบุค Samlarn Sansook

ร่วมแสดงความคิดเห็น