(มีคลิป) วาตภัยที่เมืองสามหมอกเสียหายหนักกว่า 200 ราย

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สรุปความเสียหายจากเหตุวาตภัย พร้อมหาแนวทางการให้ความช่วยเหลือ และเยียวยาผู้ประสบเหตุ หลัง ปภ. รายงานห้วงระหว่าง วันที่ 1 , 5, 6 พ.ค. 2564 บ้านเรือนเสียหาย 236 ราย แยกเป็น อ. ปาย 80 หลังคาเรือน อ.ปางมะผ้า 7 หลังคาเรือน อ. เมือง 127 หลังคาเรือน อ. แม่ลาน้อย 20 หลังคาเรือน และ อ. สบเมย 2 หลังคาเรือน

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เดินทางไปยังสำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เพื่อประชุมร่วมกับ นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน ในการสรุปผลความเสียหายจากเหตุวาตภัย ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคมที่ผ่านมา ต่อจากนั้น เดินทางไปยังห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เพื่อร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ฝ่ายปกครอง อำเภอเมือง , ปภ.จังหวัดแม่ฮ่องสอน , เจ้าหน้าที่ทหาร , อบต.ปางหมู , กำนันตำบลปางหมู , ผู้ใหญ่บ้านบ้านใหม่ ต.ปางหมู โดยผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ให้แนวทางในการเร่งรัด ให้ความช่วยเหลือและเยียวยาตามระเบียบราชการ แก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุดังกล่าวอย่างเร่งด่วน

จากเหตุพายุฤดูร้อนพัดถล่มตัวเมืองแม่ฮ่องสอน เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา ทำให้ พื้นที่ตำบลจองคำ เขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากเสาไฟฟ้าหักโค่น ต้นไม้ล้มทับอาคาร สถานที่ราชการ และบ้านพักอาศัย รวมถึงน้ำไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชน หลังเกิดเหตุ ระหว่างวันที่ 6—9 เมษายน 2564 จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้บูรณาการกับหลายภาคส่วน เช่น อส. ฉก.ร. 7 อปพร.เทศบาลเมือง ฯ ปภ.แม่ฮ่องสอน มูลนิธิบรรเทาสาธารณภัย อบต.ปางหมู อบต.ผาบ่อง กำนันผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา บูรณาการกำลังและเครื่องมือ ช่วยกันแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ในอาคารบ้านเรือน สถานที่ราชการ รวมถึงเสาไฟฟ้าที่ได้รับความเสียหาย ด้านเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ลงพื้นที่ให้กำลังใจ มอบถุงยังชีพ ให้กับผู้ประสบภัยด้วย

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้สั่งการให้อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน และเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ดำเนินการเปิดศูนย์รับเรื่องและแจ้งเหตุภัยพิบัติ เพื่อประสานให้ความช่วยเหลือเยียวยา แก่ผู้ที่ประสบภัย โดยในวันแรก มีผู้มาแจ้งเรื่องที่สำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนแล้ว จำนวน 103 ราย / ตำบลปางหมู และ/ ตำบลผาบ่อง อีก ประมาณ 200 ราย สำหรับผู้ที่ได้รับความเสียหาย สามารถไปแจ้งเรื่องได้ที่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เพื่อประสานความช่วยเหลือต่อไป โดยในวันแรก มีผู้มาแจ้งเรื่องที่สำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนแล้ว จำนวน 103 ราย / ตำบลปางหมู และ/ ตำบลผาบ่อง อีก ประมาณ 200 ราย


ทั้งนี้ เมื่อการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาเบื้องต้นแล้ว จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีแผนที่จะระดมสรรพกำลังทุกภาคส่วน ร่วมกันฟื้นฟูพื้นที่ความเสียหาย เพีอดำเนินการแก้ไข ในส่วนที่เป็นพื้นที่สาธารณะต่างๆ โดยได้กำหนดเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day” เวลา 09.00 น. ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 นี้

สำหรับภาพรวมความเสียหาย จากพายุฝนฟ้าคะนอง ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน ( ปภ.) รายงานห้วงระหว่าง วันที่ 1 , 5, 6 พ.ค. 2564 บ้านเรือนเสียหาย 236 ราย แยกเป็น อ. ปาย 80 หลังคาเรือน อ.ปางมะผ้า 7 หลังคาเรือน อ. เมือง 127 หลังคาเรือน อ. แม่ลาน้อย 20 หลังคาเรือน และ อ. สบเมย 2 หลังคาเรือน

ร่วมแสดงความคิดเห็น