“ผวจ.แพร่ ตรวจติดตามการขุดลอกลำน้ำ เพื่อป้องกันอุทกภัยในพื้นที่หมู่ ๑๐​ ต.ห้วยหม้าย​ อ.สอง​ จ.แพร่”

เมื่อวัน ที่ 9 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00น. นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย​ รอง​ ผอ.รมน.จ.แพร่, หน.สนจ.แพร่ นายกิติพัฒน็ กะวัง นายอำเภอสอง, นายสุทัศน็ ร่องพืช นายกเทศมนตรีตำบลห้วยหม้าย, ผู้แทน​ สนง.ปภ.จ.แพร่, กำนัน​ ต.​ห้วยหม้าย, ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจติดตามการขุดลอกลำน้ำห้วยขอน​ เพื่อป้องกันอุทกภัยในพื้นที่บ้านนาตอง​ หมู่ที่​ 10 ตำบลห้วยหม้าย​ อำเภอสอง​ จังหวัดแพร่​ โดยได้รับการสนับสนุนเครื่องจักรจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่​ และเทศบาลตำบลห้วยหม้าย​ ให้การสนับสนุนน้ำมันเชื้อเพลิงในการดำเนินการครั้งนี้ณ บ้านนาตอง หมู่ที่​ 10 ตำบลห้วยหม้าย​ อำเภอสอง​ จังหวัดแพร่

ร่วมแสดงความคิดเห็น