ปภ.รายงานเกิดวาตภัยในพื้นที่ 6 จังหวัด คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด – เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย

9 พ.ค. 64 เวลา 10.00 น. รายงานในรอบ 24 ชม. ที่ผ่านมาเกิดวาตภัยในพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ กำแพงเพชร พิษณุโลก กาฬสินธุ์ ยโสธร เลย และสุรินทร์ รวม 7 อำเภอ 11 ตำบล 19 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหาย 66 หลัง ส่วนในรอบสัปดาห์ระหว่างวันที่ 3 – 9 พ.ค. 64 เวลา 06.00 น. มีพื้นที่ประสบวาตภัย 49 จังหวัด 175 อำเภอ 498 ตำบล 1,559 หมู่บ้านบ้านเรือนเสียหาย 8,204 หลัง ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด ซึ่ง ปภ.ได้ร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย และให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้นแล้ว

กรมป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานสถานการณ์ความกดอากาศสูงที่ปกคลุมภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางมีกำลังอ่อน ประกอบกับลมใต้ และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทย และทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ส่งผลให้เกิดฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรง

โดยในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา เกิดวาตภัยในพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ กำแพงเพชร พิษณุโลก กาฬสินธุ์ ยโสธร เลย และสุรินทร์ รวม 7 อำเภอ 11 ตำบล 19 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหาย 66 หลัง

ส่วนในรอบสัปดาห์ระหว่างวันที่ 3 – 9 พ.ค. 64 เวลา 06.00 น. มีพื้นที่ประสบวาตภัย 49 จังหวัด 175 อำเภอ 498 ตำบล 1,559 หมู่บ้านบ้านเรือนเสียหาย 8,204 หลัง

ส่วนตั้งแต่วันที่ 1 – 9 พ.ค. 64 เวลา 06.00 น. มีพื้นที่ประสบวาตภัย 52 จังหวัด 207 อำเภอ 572 ตำบล 1,706 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหาย 8,309 หลัง ผู้เสียชีวิต 3 ราย (สุราษฎร์ธานี ลพบุรี และนครราชสีมา จังหวัดละ 1 ราย) ผู้บาดเจ็บ 2 ราย (สุราษฎร์ธานี 1 ราย นครราชสีมา 1 ราย) แยกเป็น ภาคเหนือ 10 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน พะเยา เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน ตาก กำแพงเพชร พิจิตร และพิษณุโลก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 17 จังหวัด ได้แก่ อุดรธานี นครพนม เลย หนองบัวลำภู ขอนแก่น ชัยภูมิ กาฬสินธุ์ มุกดาหาร ยโสธร อำนาจเจริญ ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี สุรินทร์ นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม และศรีสะเกษ ภาคตะวันออก 8 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด และนครนายก ภาคกลาง 15 จังหวัด ได้แก่ สิงห์บุรี อ่างทอง อุทัยธานี ชัยนาท สุพรรณบุรี ลพบุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร ราชบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ภาคใต้ 2 จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด ซึ่งกรมป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยสำรวจ และประเมินความเสียหายเพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังทั้งการชดเชยความเสียหายของบ้านเรือนเป็นวัสดุก่อสร้างหรือจ่ายเงินช่วยเหลือตามความเหมาะสม ท้ายนี้ ประชาชนสามารถแจ้งเหตุ และขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784”

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น