คณะสงฆ์ จ.แพร่ ถวายกัปปิยภัณฑ์และจตุปัจจัยผู้ดูแลพุทธมณฑล จ.แพร่ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่

เมื่อวันที่ 9 พ.ค. 2564 พระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะจ.แพร่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง อ.เมือง จ.แพร่ประธานคณะกรรมการพัฒนาพุทธมณฑลจังหวัดแพร่ ซึ่งได้รับมอบหมายจากพระราชเขมากร เจ้าคณะจังหวัดแพร่ ประธานอำนวยการปฏิรูปกิจการคณะสงฆ์ พร้อมด้วยพระครูพิบูลพัฒนโกศล เจ้าคณะอ.เมืองแพร่ นายมณเฑียร คูคำมี ผอ.พระพุทธศาสนาจ.แพร่ ได้ร่วมกันถวายกัปปิยภัณฑ์และจตุปัจจัยประจำเดือนเมษายนและพฤษภาคม จำนวน 4,000 บาท ให้พระประเสริฐ ปิยธมฺโม ผู้ดูแลพุทธมณฑลจังหวัดแพร่ พร้อมกันนี้พระครูพิบูลพัฒนโกศล เจ้าคณะอ.เมืองแพร่ ยังได้ถวายปัจจัย 1,000 บาทพร้อมผ้าไตร น้้ำดื่ม ไข่ เพื่อให้ท่านนำไปใช้จ่ายในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่และได้ตรวจเยี่ยมเสนาสนะและบริเวณพื้นที่พุทธมณฑล เพื่อวางแผนในการดำเนินการพัฒนาให้เป็นสัดส่วนต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น