4 เลนสายเชียงใหม่-เชียงราย คาด ส.ค.นี้เปิดใช้งานระยะทางกว่า 90 กม.ฉลุย

สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง (ทล.) แจ้งว่าความคืบหน้าโครงการขยายทางหลวง 118 สายเชียงใหม่-เชียงราย ซึ่งมีการขยายผิวทาง เป็นถนน 4 เลน ไปกลับด้านละ 2 ช่องทางระยะทาง 42.8 กม. วงเงินก่อสร้างรวม 2,633,662,058 บาท แบ่งก่อสร้าง 5 สัญญา

ขณะนี้การดำเนินการก่อสร้างอยู่ในสัญญาที่4 ตอน อ.ดอยสะเก็ด-ต.ป่าเมี่ยง ตอน 1 กม.20+200-31+700 ระยะ
ทาง 11.5 กม. วงเงิน 756,668,550 บาท สัญญาเริ่ม 21 ก.พ.62 สิ้นสุด 9 ก.พ.64 รวม 720 วัน ผู็รับจ้างรายงานความคืบหน้ากว่าร้อยละ 87.44 อยู่ระหว่างระเบิดภูเขาลดความชันถนน ขึ้นโครงสร้างผิวทางใหม่ ปูผิวจราจร สร้างงานระบายน้ำ และระบบป้องกันดินสไลด์ คาดว่าจะแล้วเสร็จส.ค.64นี้

“ผู้รับเหมาได้รับสิทธิ์ขยายสัญญาอีก ตั้งแต่10 ก.พ.2564-ส.ค.2564เนื่องจาก ทล. ไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้าง เพราะติดปัญหารื้อย้ายระบบสาธารณูปโภค รวมถึงได้รับสิทธิ์ช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ และสงกรานต์ ที่หยุดก่อสร้างสนองนโยบายการคืนผิวทางสัญจรปลอดภัยให้กลุ่มคนเดินทาง”

สำหรับสัญญาจ้างที่ 5 ตอน อ.ดอยสะเก็ด-ต.ป่าเมี่ยง ตอน 2 ช่วง กม.31+700-42+000 และ กม. 62+500
-63+000 ระยะทางรวม 10.8 กม. วงเงิน 767 ล้านบาท เริ่มสัญญา 12 ก.พ.62 สิ้นสุด 2 ธ.ค.63 รวม 660 วัน ได้ผลงาน 94.650% ปูผิวจราจรและสร้างสะพานเสร็จทั้งหมดแล้ว กำลังตีเส้นจราจร ติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัย เช่น ป้ายเตือน ป้ายจราจรต่างๆ และไฟส่องสว่างคาดว่า มิ.ย.นี้ แล้วเสร็จ

” เป็นการขยายสิทธิ์สัญญาออกไป 186 วัน ตั้งแต่ 3 ธ.ค.2563-มิ.ย.2564 เนื่องจากปัญหารื้อย้ายต้นไม้ในพื้นที่แนว
เส้นทางผ่านเขตป่าไม้ต้องขออนุญาตหน่วยงานเกี่ยวข้องก่อนก่อสร้าง ทล. ไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างได้”
ทั้งโครงการทั้ง5 สัญญา เป็นที่ทราบกันดีว่าสัญญาที่ 1 ระยะทาง 9.25 กม. วงเงินกว่า 634 ล้านบาท สัญญาที่ 2
ระยะทาง 6.65 กม. วงเงิน 238 ล้าน บาท และสัญญาที่ 3 ระยะทาง 4.6 กม. วงเงินประมาณ 237 ล้านบาท เสร็จแล้ว
เส้นทาง ทล.118 มีระยะทางตลอดสาย 158 กม. ปัจจุบันขยายเป็น 4 ช่องแล้ว 68.5 กม. หากแล้วเสร็จอีก 22.3
กม.จะเป็น 4 ช่องรวม 90.8 กม. จะช่วยเสริมโครงข่ายทางหลวงให้สมบูรณ์ รองรับปริมาณจราจรเพิ่มขึ้น 3 หมื่น คัน/วัน จากเดิมอยู่ที่ 1 หมื่นกว่าคัน อีก 67.2 กม. ที่ยังเป็น 2 ช่องทางนั้น จะเร่งก่อสร้างเป็น 4 ช่องต่อไป เพื่อช่วยลดอุบัติเหตุจากการเดินทางผ่านพื้นที่ภูเขาและแนวถนนคดเคี้ยวให้สะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น ส่งเสริมการขนส่ง โลจิสติกส์ไป อ.เชียงแสน และอ.เชียงของ จ.เชียงราย เชื่อมโยงธุรกิจการค้ากับสปป.ลาวและ เมียนมาร์ อีกทั้งยังจะประหยัดเวลาเดินทางจากเชียงใหม่-เชียงราย ให้เหลือเพียง 2 ชั่วโมงกว่าๆได้ด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น