(มีคลิป) “ศรัทธาที่เรามีร่วมกัน”อำลาโรงพยาบาลสนามเชียงใหม่ 2 หอหญิง 5 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภารกิจ 30 วันในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 395 คน ของทีมแพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นับตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน – 10 พฤษภาคม 2564 จนสามารถรักษาผู้ป่วยโควิค-19 หายเป็นปกติ กลับบ้านได้ครบทุกคน เสร็จสิ้นภารกิจ และมีประกาศปิดโรงพยาบาลสนามเชียงใหม่ 2 โดยระดมทีมบุคลากรทางการแพทย์กลับมาปฎิบัติหน้าที่รักษาผู้ป่วยหนักที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ต่อไป

ขอขอบคุณทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ทุกคน ที่ได้ทุ่มเทดูแลรักษาและร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์ “โรงพยาบาลสนามเชียงใหม่ 2” จนเสร็จสิ้นภารกิจลุล่วงเป็นผลสำเร็จด้วยดี

ขอขอบคุณ
ชมรมขับร้องประสานเสียง MedCMU Chorus
วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ

ร่วมแสดงความคิดเห็น