รองเจ้าคณะ จ.แพร่ ปลูกต้นมังคุด เอาฤกษ์เอาชัยวันพืชมงคล ก่อนที่จะลงแปลงผักช่วงรอฝน

เมื่อเย็นวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 เวลา 16.30 น.ที่วัดพระธาตุช่อแฮพระอารามหลวง อ.เมือง จ.แพร่ พระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะจ.แพร่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ได้ปลูกต้นมังคุด และดอกเก็ตตาหวา และดูแลบำรุงรักษาพืชผักที่ปลูกไว้บางส่วนในบริเวณวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง เพื่อเป็นการเอาฤกษ์เอาชัยเนื่องจากเป็นวันพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เป็นวันสำคัญและวันมงคลของเกษตรกรไทย เพราะเข้าสู่ฤดูฝน เหมาะแก่การปลูกพืช ผัก ทำไร่ ทำนา ทำสวน ทางวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง มีพื้นที่บางส่วนที่ทำเป็นแปลงพืชผักสวนครัว ขณะนี้ได้เตรียมแปลงไว้รอน้ำฝน ส่วนบริเวณสวนรุกขชาติช่อแฮ มีพื้นที่ 52 ไร่ มีต้นไม้ยืนต้นขึ้นอย่างหนาแน่นอยู่แล้ว ก็จะเตรียมในการนำต้นกล้วยไม้ไปปลูก (มัด) ติดกับต้นไม้ใหญ่ เพื่อให้เป็นแหล่งธรรมชาติศึกษาและที่พักผ่อนหย่อนใจกับนักท่องเที่ยวต่อไป

สมฤทธิ์ ชัยพลังฤทธิ์ /แพร่

ร่วมแสดงความคิดเห็น