DFT จัดเสวนาออนไลน์ สิทธิประโยชน์ทางการค้าเพิ่มศักยภาพ ให้ผู้ประกอบการ SME ไทย ก้าวสู่เวทีส่งออกระดับสากล

กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จัดเสวนาออนไลน์ภายใต้โครงการขยายการค้าการลงทุนสู่สากล ในหัวข้อ “สิทธิประโยชน์ทางการค้า ฝ่าวิกฤตโควิด พิชิตตลาดส่งออก” เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ มาตรการ สิทธิประโยชน์ทางการค้า และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้มีทักษะและศักยภาพในการต่อยอดธุรกิจเพื่อขยายตลาด ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้กับผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กที่สนใจทั่วประเทศ

โครงการขยายการค้าการลงทุนสู่สากล ในหัวข้อ “สิทธิประโยชน์ทางการค้า ฝ่าวิกฤตโควิด พิชิตตลาดส่งออก” มีกำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.00 – 12.00 น. สำหรับการเสวนาในครั้งนี้ เป็นการจัดในรูปแบบ Video Conference ผ่านระบบ Zoom หรือ Webinar Online  โดยได้เปิดให้ลงทะเบียนเพื่อสมัครเข้าร่วมรับฟังการเสวนา ตั้งแต่วันที่ 3 – 20 พฤษภาคม 2564 ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก ผู้ผลิต ผู้ส่งออก นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ที่มีความต้องการพัฒนาความรู้ เพิ่มขีดความสามารถและโอกาสในการขยายตลาด ทั้งในประเทศและต่างประเทศ สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

สนใจลงทะเบียน https://forms.gle/jkjWgq8xG7vExKdJA หรือสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 086-609-1565 , 02-961-2426-8 ต่อ 11 และ e-mail : [email protected]

ร่วมแสดงความคิดเห็น