ผู้ว่าฯ แม่ฮ่องสอน เดินทางลงพื้นที่ตำบลห้วยปูลิง มอบนโยบาย พร้อมเยี่ยมชาวบ้าน รับเรื่องร้องทุกข์และปัญหาต่างๆ

วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมคณะ ประกอบด้วย ตัวแทนท้องถิ่นจังหวัด ฯ และปกครองอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ตำบลห้วยปูลิง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อเยี่ยมเยือนผู้นำชุมชน และประชาชนตำบลห้วยปูลิง โดยมี นายทองเปลว ทวิชากรสีทอง นายก อบต.ห้วยปูลิง นำกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะครู และประชาชน ร่วมให้การต้อนรับด้วยความยินดี พร้อมทั้งร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยนายก อบต.ห้วยปูลิง ได้เป็นตัวแทนชาวบ้าน นำเสนอปัญหาที่ต้องการร้องขอความช่วยเหลือจากทางการ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นปัญหาเชิงนโยบาย เช่น ปัญหาการคมนาคม ปัญหาไฟฟ้า ปัญหาสิทธิที่ทำกิน ปัญหาแหล่งน้ำ ไฟป่า การสื่อสาร
ในเบื้องต้น ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับเรื่องและจะได้นำเสนอต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านตำบลห้วยปูลิงต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น