(มีคลิป) แพร่นครา ร่วมกับหอการค้า จ.แพร่ ช่วยชาวแพร่ปันสุขมอบอาหารให้ผู้ประสบภัยโควิด-19

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเอกชัย วงศ์วรกุล ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ และกรรมการผู้จัดการโรงแรมแพร่นคราเผยว่าได้ร่วมกับหอการค้าจังหวัดแพร่จัดโครงการตู้กับข้าว แจกข้าวกล่องแก่ประชาชนชาวแพร่เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 10 พ.ค. เป็นต้นไป

ทางด้าน นายปัญจพล ประสิทธิโสภิณ ประธานหอการค้าจังหวัดแพร่ กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า ในนามหอการค้าแพร่ขอขอบคุณพี่น้อง สื่อมวลชนที่ช่วยเผยแพร่กิจกรรมช่วยเหลือสังคม และกิจกรรมตู้กับข้าว ต่อเนื่อง อีก 15 วัน ทั้งอำเภอเมืองและต่างอำเภอ เริ่ม 15 พ.ค. อำเภอร้องกวาง หน้า 7-11ตรงข้ามตลาดร้องกวางวันที่ 17 พ.ค. อำเภอลอง ในปั้ม ปตท. ลอง และอำเภออื่นๆจะได้แจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป


สมฤทธิ์ ชัยพลังฤทธิ์/แพร่

ร่วมแสดงความคิดเห็น