ยอดจองฉีดวัคซีนของคนไทย ต่ำกว่าเป้าที่วางไว้ถึง 10 เท่า!

คนไทยจองฉีดวัคซีน ต่ำกว่าเป้า10 เท่า 💉‼
📣การแถลงข่าวสถานการณ์โควิด-19 ประจำวันของ นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศบค. วันนี้ ได้ยอมรับ มีการเล็ง ที่จะขยายให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายอื่น ได้ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่จะเริ่มฉีดต้นเดือนมิถุนายน 2564 นี้
✍ เพิ่มเติมจาก 2 กลุ่ม คือผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และกลุ่มผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ จะหารือกันและจะมีข่าวดีเร็วๆ นี้ว่า “กลุ่มไหน” จะได้สิทธิ์ 😷
💉 เพราะยอดจองลงทะเบียนฉีดวัคซีน ที่เริ่มเปิดตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม เป็นต้นมา 10 วัน มีจองเพียง 1.6 ล้านคน แต่เป้าหมายคือ 16 ล้านคน ห่างไกลประมาณ 10 เท่า ❗
💉 ส่วนการผลิตวัคซีนแอสตร้าเซเนก้า ของบริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด เป็นไปตามแผน แต่ยังไม่สามารถระบุ “วันที่” จะเริ่มใช้ในขณะนี้
ที่มา : Spring News
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "& CHIANG MAI NEWS COVID-19 COM/DAG VACCINE ยอดคนไทยจองฉีดวัคซีน ต่ากว่าเป้า ว่า 10 เท่า!! จองเพียง 1.6 ล้านคน แต่เป้าหมายคือ 16 ล้านคน @chiangmainews"

ร่วมแสดงความคิดเห็น