ทหารพัฒนา​ จัดชุดพัฒนาบ่อน้ำบาดาล เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับหน่วยงานราชการ และราษฎร จ.ลำปาง ล่าสุดดำเนินการแล้วเสร็จ 100%

กองบัญชาการกองทัพไทย (บก.ทท.)​ โดยหน่วยช่างพัฒนา สำนักงานพัฒนาภาค 3 (ช.พัฒนา สนภ.3)​ แก้ไขปัญหาภัยแล้งตามนโยบายรัฐบาล และกองบัญชาการกองทัพไทย

เมื่อวันที่​ 11 พ.ค.64 ได้เข้าดำเนินการพัฒนาบ่อน้ำบาดาล ให้กับกองกำกับการปฏิบัติการพิเศษ ตำรวจภูธรภาค 5 ม.6 บ.ทุ่งเกวียน ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง จำนวน​ 1 บ่อ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภคให้กับหน่วยงานราชการ และราษฎรในพื้นที่ จ.ลำปาง ปัจจุบันได้ดำเนินการแล้วเสร็จ 100%

ร่วมแสดงความคิดเห็น