กำนัน-ผญบ.ริมใต้ ตรวจร้านอาหาร สถานบริการ ทำความเข้าใจในมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

นายมานพ แสงเขียว กำนันตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ นำผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ผช.ผญบ. แพทย์ประจำตำบล จาก 8 หมู่บ้าน ออกตรวจในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อป้องกันการก่อเหตุอาชญากรรมในทรัพย์สินของประชาชน เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจ และผลกระทบที่เกิดจากปัญหาโควิด-19 ทำให้มีผู้ว่างงานจำนวนมาก ร่วมถึงการชี้แจ้งทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการร้านอาหาร ในความร่วมมือตามนโยบายของจังหวัด และอำเภอแม่ริม ในมาตรการไม่ให้จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในลักษณะการนั่งดื่มกินในร้านและพื้นที่ข้างเคียง ตลอดจนการเปิด-ปิดบริการในเวลาที่กำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดีจากผู้ประกอบการร้านอาหาร ร้านสะดวกซื้อ และประชาชนในเขตรับผิดชอบทั้ง 8 หมู่บ้านในตำบลริมใต้

ร่วมแสดงความคิดเห็น