สภ.สรอย รวมพลังสามัคคีชาว ต.ป่าสัก จิตอาสาเราทำความดี พัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.00 น. พ.ต.ท.ชาญวิทย์ ทนันชัย สว.สภ.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่ พร้อมด้วย จิตอาสาข้าราชการ ตร.สภ.ฯร่วมกับ กำนัน ผญบ.ผช.อปพร.และจิตอาสาเราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ของหมู่บ้าน แม่กระต๋อม และบ้านปางไม้ ม.1,2,6,9,10 ต.ป่าสัก อ.วังชิ้น จ.แพร่ นำโดย นายสานิตย์ นันทสุวรรณ กำนัน ต.ป่าสัก

นำอุปกรณ์มาร่วมกันพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ สภ.สรอย ที่ลานเอนกประสงค์ ม.1 และศาลเจ้าหลวงหมื่นด้งนคร ริมฝั่งลำห้วยสรอย/กระต๋อม ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันพืชมงคล ซึ่งเป็นวันสำคัญของไทยอีกวันหนึ่ง ครั้งนี้ การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มีการเว้นระยะห่างทางสังคม และวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลล์


สัมฤทธิ์ ชัยพลังฤทธิ์/แพร่

ร่วมแสดงความคิดเห็น