ผบ.มทบ.32 มอบชุดอุปกรณ์ป้องกันตนเอง ให้แก่กำลังพลในสังกัด “ปกป้องและมั่นใจ ให้กำลังพลปลอดภัย ระหว่างปฏิบัติหน้าที่”

วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 พล.ต.อโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 เป็นประธานในพิธีมอบชุดอุปกรณ์ป้องกันตนเอง หรือชุด PPE (Personal Protective Equipment) ที่ได้รับมอบจากผู้ประกอบการที่มีความห่วงใยเจ้าหน้าที่ทหาร มอบให้หน่วย จำนวน 50 ชุด ณ บริเวณหน้ากองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

โดย ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 ให้ความสำคัญและห่วงใยต่อกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปัจจุบัน ได้มอบให้บุคลากรทางการแพทย์ คือโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี จำนวน 20 ชุด พร้อมทั้งผู้แทนหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดลำปาง ที่ต้องจัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ ได้แก่ มณฑลทหารบกที่ 32 จำนวน 10 ชุด, กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 17 จำนวน 10 ชุด, กองร้อยฝึกรบพิเศษที่ 3 จำนวน 5 ชุด และ กองร้อยทหารช่างที่ 4 กองพันทหารช่างที่ 4 กองพลทหารราบที่ 4 จำนวน 5 ชุด เพื่อให้กำลังพลได้มั่นใจในความปลอดภัย ระหว่างปฏิบัติงานอันสำคัญ

ทั้งนี้ภายหลังจากเสร็จสิ้นพิธี ได้จัดการอบรมให้ความรู้การใช้ชุด PPE โดยเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ให้แก่กำลังพลของหน่วยต่างๆที่ได้รับมอบชุด PPE ณ สโมสรนายทหารค่ายสุรศักดิ์มนตรี เพื่อให้การใช้งานชุดดังกล่าว ปกป้องกำลังพลก่อเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น