ด่วน ! วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย วุ่น พบติดเชื้อโควิดเกือบทั้งทีม ต้องถอนตัวแข่งเนชั่นลีก ที่อิตาลี

วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 นายสมพร ใช้บางยาง นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ประกาศสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย เรื่อง เจ้าหน้าที่และนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยตรวจพบเชื้อโควิด-19

ด้วยเมื่อวันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2564 ได้ตรวจพบเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การกีฬา ที่ไปช่วยสนับสนุน การเตรียมทีมนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย ซึ่งจะเดินทางไปร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีก ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม ถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2554 ณ เมือง RIMINI ประเทศอิตาลี ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จํานวน 4 คน โดยที่นักวิทยาศาสตร์ การกีฬาทั้ง 4 คน มีความใกล้ชิดกับนักกีฬามาก โดยเฉพาะการสนับสนุนการทําร่างกายหลังฝึกซ้อม ดังนั้น ทันทีที่ทราบข่าว เมื่อเช้าวันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564 สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ได้ประสานโรงพยาบาลปิยะเวท ซึ่งเป็น โรงพยาบาลที่สนับสนุนสมาคม ฯ อย่างเป็นทางการ ขอนําผู้ฝึกสอน เจ้าหน้าที่ นักกีฬาและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการตรวจหา เชื้อไวรัสโควิด-19 จํานวน 37 คน ในตอนเช้าวันนี้ (พุธที่ 12)

ได้รับแจ้งผลการตรวจจากโรงพยาบาลปิยะเวท ว่าพบมีผู้ติดเชื้อ โควิด-19 ซึ่งมีทั้งผู้ฝึกสอนเจ้าหน้าที่ และนักกีฬา จํานวน 22 คน โดยโรงพยาบาลปิยะเวทจะรับตัวทั้งหมดมาเข้ารับการดูแลรักษา ที่โรงพยาบาลในวันนี้ ทั้ง 22 คน โดยทั่วไปก็ยังมีอาการเป็นปกติดี ส่วนนักวิทยาศาสตร์การกีฬา 4 คน เข้ารับการรักษาที่ โรงพยาบาลนครปฐม จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วกระชั้นชิดจึงไม่สามารถเตรียมทีมเข้าร่วมการแข่งขันรายการนี้ได้ทัน สมาคม ฯ จะได้รีบแจ้งสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ เพื่อขอถอนทีมด้วยเหตุผลความจําเป็นดังกล่าว

สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ขอโทษพี่น้องแฟนวอลเลย์บอลชาวไทย ที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น ซึ่งที่ผ่านมาทุกฝ่ายก็พยายามอย่างดีที่สุดแล้ว และก็เชื่อว่าไม่มีใครต้องการให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ เมื่อเกิดเหตุขึ้นแล้วสมาคมฯ และทุกฝ่ายจะดูแลทุกคนอย่างดีที่สุด ในฐานะของความเป็นครอบครัววอลเลย์บอลเดียวกัน และจะช่วยกันดําเนินกิจกรรมด้านการ พัฒนากีฬาวอลเลย์บอลในทุกมิติ เพื่อนําความสุขมาสู่คนไทยอย่างที่เคยปฏิบัติมาต่อไป

สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ขอขอบคุณท่านสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ท่านสุนทร แก้วพิจิตร ประธานสภาเทศบาลนครนครปฐม ท่านเสรินทร์ แก้วพิจิตร นายกเทศมนตรีนครนครปฐม พ.ต.ท.ดร.สินธพ แก้วพิจิตร นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครปฐม และเจ้าหน้าที่เทศบาลนครนครปฐม ที่อนุเคราะห์และอํานวยความสะดวกในช่วง การเก็บตัวฝึกซ้อมที่จังหวัดนครปฐม อย่างดียิ่ง และขอขอบคุณผู้อํานวยการโรงพยาบาลนครปฐม ที่ดูแลนักวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นอย่างดี

ในที่สุดนี้ ขอขอบคุณ พญ.เจรียง จันทรกมล ประธานกรรมการ บริษัทโรงพยาบาลในเครือบางประกอก และปิยะเวท คณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปิยะเวท ที่อํานวยความสะดวกในการตรวจและดูแลรักษาอย่างดียิ่ง จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ร่วมแสดงความคิดเห็น