หนูน้อยอายุ 22 วัน ได้กลับบ้านแล้ว หลังจากพักรักษาตัวใน รพ.นครพิงค์ 14 วัน ตอนนี้อายุ 36 วัน หายดีแล้ว

วันที่ 12 พ.ค.64 ทางโรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่ แจ้งว่า การระบาดของโรคโควิดในระลอกเดือน เม.ย. 2564 นี้ พบมีการติดเชื้อในครอบครัวค่อนข้างมาก ทำให้พบการติดเชื้อในเด็กเล็กและผู้สูงอายุมากขึ้น โดยพบว่าเป็นเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี ถึง 163 ราย แม้ว่าผู้ป่วยเด็กส่วนใหญ่จะมีอาการที่ไม่รุนแรง แต่มีผู้ป่วยจำนวนหนึ่งที่เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง เช่น เด็กเล็กที่อายุน้อยกว่า 1 ปี และเด็กที่มีโรคประจำตัว ซึ่งมีความละเอียดอ่อน และต้องอาศัยกุมารแพทย์และทีมพยาบาลที่มีความชำนาญในการดูแล

รพ.นครพิงค์ ได้ให้การรักษาผู้ป่วยเด็กเล็กในกลุ่มเสี่ยงสูงไปแล้วทั้งสิ้น 22 ราย รักษาหายกลับบ้านได้แล้ว 17 ราย เหลือที่ยังรักษาใน รพ. 5 ราย จึงอยากจะขอให้ทุกท่านดูแลตนเอง ไม่นำความเสี่ยงเข้ามาในครอบครัว ฉีดวัคซีนเมื่อมีโอกาส เพื่อป้องกันทั้งตัวเราเองและคนที่เรารัก แล้วเราจะผ่านไปด้วยกัน

ร่วมแสดงความคิดเห็น