อบจ.แพร่ มอบบ้านให้ผู้พิการ ในพื้นที่ ต.ป่าแดง อ.เมืองแพร่

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบนโยบายให้กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดแพร่ นำโดย นายพิภพ ถานะวุฒิพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ และผู้แทนคณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการ และพัฒนาคุณภาพชีวิต นางอภิสรา บุตสีทา ผอ.กองสวัสดิการสังคม นางอัจจิมา ชูมณี นักพัฒนาชุมชนฯ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกองทุนฯ พร้อมด้วย นายวิทยา กันกา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง และคณะ

ร่วมกันส่งมอบบ้านแก่ผู้พิการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ตามโครงการสนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยเพื่อคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยที่อยู่ในระยะฟื้นฟู ราย นายอดุลย์ โปเป เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่


สมฤทธิ์ ชัยพลังฤทธิ์/แพร่

ร่วมแสดงความคิดเห็น