เทศบาลเมืองแพร่ เดินหน้าลุยลอกรื้อคูคลองขวางทางน้ำ ป้องกันน้ำท่วม

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายเจตนิพิฐ หล้าประเสริฐ ปลัดเทศบาลเมืองแพร่ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ มอบหมายให้ น.ส.นพมาศ อินจันทร์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล นำเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย /งานลอกรื้อกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม และงานสวนสาธารณะ กองช่างเทศบาลเมืองแพร่ ดำเนินการลอกรื้อ กำจัดวัชพืช สิ่งกีดขวางทางน้ำ บริเวณรางระบายน้ำถนนศศิบุตร

ตามโครงการเตรียมความพร้อมการป้องกัน และแก้ไขปัญหาอุทกภัย ประจำปี 2564 ของเทศบาลเมืองแพร่ เนื่องในสัปดาห์” รณรงค์กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ” ของจังหวังแพร่ ระหว่างวันที่ 6 -13 พฤษภาคม 2564 เพื่อช่วยให้การไหลของน้ำได้ดี ป้องกันปัญหาน้ำเอ่อล้น เข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน และรักษาสภาพคูคลองให้สะอาด แก้ไขปัญหากลิ่นเหม็น


สมฤทธิ์ ชัยพลังฤทธิ์/แพร่

ร่วมแสดงความคิดเห็น