ปภ.แนะเหตุฉุกเฉิน…อันตรายที่ป้องกันได้ เพลิงไหม้รถเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง ได้สร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก

เพื่อความปลอดภัย กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ขอแนะสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้รถข้อควรปฏิบัติเพื่อป้องกันเพลิงไหม้รถ และวิธีปฏิบัติตนเมื่อเกิดเพลิงไหม้รถ ดังนี้

สาเหตุการเกิดเพลิงไหม้รถ ได้แก่

 • ระบบเชื้อเพลิงรั่ว มักเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดเพลิงไหม้รถ หากมีน้ำมันเชื้อเพลิง หรือก๊าซ LPG รั่วไหล และ
  เกิดประกายไฟ จะทำให้รถเกิดเพลิงไหม้ได้
 • เครื่องยนต์ร้อนจัด หากเครื่องยนต์ร้อนจัด ทำให้ของเหลวมีอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นและทะลักเข้าสู่เครื่องยนต์หรือ
  ระบบไอเสีย รวมถึงน้ำหล่อเย็นเกิดความร้อนจัด อาจส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้รถได้
 • เกิดอุบัติเหตุทางถนนรุนแรง ทำให้น้ำมันเชื้อเพลิงรั่วไหลหรือก๊าซรั่วไหลและเกิดประกายไฟ
 • ระบบไฟฟ้าขัดข้อง ทั้งจากการเดินสายไฟที่ไม่เหมาะสม สายแบตเตอรี่และสตาร์ทเตอร์ที่มีกระแสไฟฟ้าเกิน
  จนเป็นแหล่งความร้อน ก่อให้เกิดประกายไฟและเกิดเพลิงไหม้ได้
 • รถที่ผ่านการปรับแต่งสภาพ เกิดจากการใช้อะไหล่ที่ไม่ได้มาตรฐานหรือดัดแปลงสภาพรถในลักษณะที่เสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ โดยเฉพาะการปรับแต่งระบบไฟของรถและระบบเครื่องยนต์
 • ระบบของเหลวรั่วซึม หากน้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ น้ำมันเบรก น้ำยาหล่อเย็นรั่วซึมไปในบริเวณท่อไอเสียที่ร้อนจัดอาจจะทำให้เกิดประกายไฟลุกไหม้รถได้
 • วางสิ่งของที่เป็นปฏิกิริยากับแสงแดดไว้ในรถ อาทิ ขวดน้ำพลาสติก พาวเวอร์แบงค์ โทรศัพท์มือถือ สเปรย์กระป๋อง สายชาร์จอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐาน บุหรี่ไฟฟ้า หากจอดรถไว้กลางแดดจัดเป็นเวลานาน สิ่งของดังกล่าวอาจจะทำปฏิกิริยากับแสงแดด เกิดเป็นประกายไฟและทำให้เกิดเพลิงไหม้รถได้

เพลิงไหม้รถ – อุบัติเหตุที่ป้องกันได้ ให้ปฏิบัติ ดังนี้

 • บำรุงรักษารถอย่างสม่ำเสมอ โดยรถนำรถเข้าตรวจเช็คสภาพตามระยะทางที่กำหนด
 • หมั่นตรวจสอบการทำงานของระบบเครื่องยนต์ ทั้งหม้อน้ำ ท่อน้ำมันเชื้อเพลิง สายไฟต่างๆ เนื่องจากเป็นจุดเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้
 • สังเกตความผิดปกติของรถ อาทิ มีรอยรั่วซึมบริเวณท่อน้ำมันหรือท่อน้ำหล่อเย็น เกจ์วัดระดับความร้อนอยู่ในตำแหน่ง H กรณีติดรถติดตั้งระบบก๊าซ หากได้กลิ่นก๊าซหรือระดับก๊าซ ลดลงอย่างรวดเร็ว ให้นำรถเข้าตรวจสอบและซ่อมแซมโดยทันที
 • ไม่วางสิ่งของที่ทำปฏิกิริยาแสงแดดไว้ในรถ เพราะอาจจะเป็นสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้รถได้
 • จัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงไว้ในรถ อาทิ ถังดับเพลิงเคมีขนาดเล็ก ขวดน้ำบรรจุน้ำ เพื่อสามารถนำมาใช้งานได้ทันที

ปฏิบัติตนให้ปลอดภัยเมื่อเกิดเพลิงไหม้รถ ให้ปฏิบัติ ดังนี้

 • ตั้งสติ นำรถจอดบริเวณข้างทาง หากเป็นรถที่ติดตั้งระบบก๊าซ ให้ปิดสวิตช์ตัดการทำงานของก๊าซและรีบออกจากรถไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยทันที
 • กรณีเกิดเพลิงไหม้เล็กน้อย ให้ใช้ถังดับเพลิงขนาดเล็กหรือน้ำฉีดพ่นบริเวณที่เพลิงไหม้ให้ดับสนิท หากมีเปลวเพลิงออกจากฝากระโปรง ให้แง้มฝากระโปรงขึ้นเล็กน้อย เพื่อไม่ให้ลุกลามมากขึ้น พร้อมใช้ถังดับเพลิงฉีดพ่นดับ
 • กรณีเพลิงไหม้รถลุกลามอย่างรวดเร็ว ให้ออกห่างจากรถให้มากที่สุด เพื่อป้องกันอันตรายจากไฟที่ปะทุ พร้อมทั้งโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงทันที

ร่วมแสดงความคิดเห็น