ศอ.จอส.พระราชทาน มทบ.37 จัด ชป.กร.มทบ.37 (ขุนภักดี) แจกจ่ายหน้ากากอนามัย เจลล้างมือแอลกอฮอล์ ให้กับประชาชน ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย

เมื่อ 12 พ.ค.64, 0900 พล.ต.ศุภฤกษ์ สถาพรผล ผบ.มทบ.37/ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน มทบ.37 มอบหมายให้ ชป.กร.มทบ.37 (ขุนภักดี) ร่วมกับ สัสดี อ.ดอยหลวง เข้าพบปะประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ถึงความสำคัญของวันฉัตรมงคล และเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ลงทะเบียนฉีดวัคซีน โดยการลงทะเบียนผ่านทางแอพพลิเคชั่นหมอพร้อม และได้แจกจ่ายหน้ากากอนามัย เจลล้างมือแอลกอฮอล์ ให้กับประชาชน เพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบว่า ผบ.ทบ. มีความห่วงใยต่อพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ปัจจุบันเป็นอย่างมาก โดย ชป.กร.มทบ.37(ขุนภักดี)/ศอ.จอส.พระราชทาน มทบ.37 ได้ดำเนินการและให้ความสำคัญแก่ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนอยู่เสมอ และพร้อมจะอยู่เคียงข้างให้ความช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน เพราะทหารจะอยู่เคียงข้างกับประชาชนในทุกโอกาส ณ ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย

ร่วมแสดงความคิดเห็น