หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมประชุมหารือทิศทาง และแนวโน้มการฟื้นฟู เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายสมโภช ลิ้มเล็งเลิศ กรรมการเลขาธิการหอการค้าฯ ร่วมประชุมหารือทิศทาง และแนวโน้มการฟื้นฟูเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ โดยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะการบูรณาการพัฒนาขับเคลื่อนการฟื้นฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ และระดมความคิดเห็นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และประโยชน์ของการฉีดวัคซีน ร่วมกับนายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หน่วยงานภาคเอกชน และภาคธุรกิจการท่องเที่ยว โดยมี นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง ประธานคณะทำงานด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และกีฬา ร่วมด้วย ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 2 อาคาร หอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น