ลำปางเฮ วันนี้ไม่พบมีผู้ป่วย ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม ยอดสะสมอยู่ ที่ 246 ราย รักษาตัวหายแล้ว 190 ราย อยู่ระหว่างรักษาตัวเหลือแค่ 55 ราย

วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง รายงานสถานการณ์โรคโควิด-19 ของจังหวัดลำปาง ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน – วันนี้ ( 13 พฤษภาคม 2564 ) มียอดผู้ป่วยสะสม 246 ราย มีผู้ป่วยอยู่ระหว่างรักษาเพียง 55 ราย รักษาหายแล้ว 190 ราย เสียชีวิต 1 ราย
โดยข้อมูลผู้ป่วยอยู่ในอำเภอวังเหนือ 6 ราย รักษาหายทั้งหมด 6 ราย เมืองปาน 4 ราย รักษาหายทั้งหมด 4 ราย แจ้ห่ม 30 ราย รักษาหาย 30 ราย งาว 38 ราย รักษาหาย 7 ราย ห้างฉัตร 5 ราย รักษาหายทั้งหมด 5 ราย แม่เมาะ 11 ราย รักษาหาย 10 ราย เสริมงาม 7 ราย รักษาหายทั้งหมด 7 ราย เกาะคา 24 ราย รักษาหาย 16 ราย แม่ทะ 9 ราย รักษาหาย 9 ราย เถิน 2 ราย รักษาหายทั้งหมด 2 ราย แม่พริก 8 ราย รักษาหายแล้ว 3 ราย และอำเภอเมืองลำปาง 97 ราย รักษาหาย 86 ราย เสียชีวิต 1 ราย นอกจากนี้เป็นผู้ป่วยภูมิลำเนาต่างจังหวัดอีก 5 ราย รักษาหายครบ 5 ราย ส่วนอำเภอสบปราบไร้คนป่วย (ข้อมูลวันที่ 13 พค. 63 ณ เวลา 09.00 น.)

ร่วมแสดงความคิดเห็น